Onze missie, visie en kernwaarden


Onze missie:

Gezinshuis Koru vangt jongeren op binnen een zo gewoon mogelijk gezinssetting. Wij bieden de jongeren een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Wij streven ernaar om jongeren autonomie te laten ervaren door ze zeggenschap te geven en te betrekken bij beslissingen die hen aangaan Wij vinden het belangrijk om hun ouders of eerder opvoeders daar waar mogelijk te betrekken bij het leven van de jongeren, zodat ze merken dat hun ouders of eerdere opvoeders voor altijd belangrijk voor hen mogen zijn.


 Onze visie:


Gezinshuis Koru biedt jongeren op een laagdrempelige, ongedwongen en huiselijke wijze professionele zorg.


• Zo gewoon mogelijk wonen, speciaal waar nodig.
• Jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid.
• Acceptatie van de jongeren dat ze goed zijn zoals ze zijn
• Onderzoeken waar de mogelijkheden liggen
• Perspectief bieden op de langere termijn
• Gezinshuisouders zijn tijdelijke opvoeders en komen nooit in de plaats van ouders/verzorgers.


Wij, als gezinshuisouders, vinden het belangrijk dat de jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, het gevoel hebben dat ze gezien worden, dat ze kunnen vertrouwen op ons en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat kan het beste binnen kleinschaligheid, door vaste verzorgers zodat het duidelijk en voorspelbaar is. Werken aan zelfvertrouwen, eigen identiteit en normalisatie van contacten met het netwerk van oorsprong is van het grootste belang. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders, voogd of jeugdconsulent van de gemeente, de jongeren te begeleiden naar de toekomst. Wij werken ontwikkelingsgericht en wij zijn altijd gericht op het terugkeren naar een normale (thuis)-situatie of doorstromen naar zelfstandig wonen (indien mogelijk). Wij vinden opleiding en kennis heel belangrijk, maar nog belangrijker bij ons is; wij werken vanuit ons hart. Door te werken vanuit ons hart, kunnen wij de jongeren rust, veiligheid en ontwikkeling bieden. En kunnen we waar nodig is out of the box denken en zo nog beter aansluiten bij de behoeften van de jongeren.


Onze kernwaarden:

• Eigenheid
• Perspectief
• Talent
• Kwaliteit
• Respect
• Voorspelbaarheid

Zo geven wij invulling aan onze kernwaarden:


Kernwaarde Eigenheid:
Je mag er zijn. Vanuit een veilige basis ontdekken wie je bent, wat je kan en ga je nieuwe vaardigheden ontwikkelen.
Kernwaarde Perspectief:
Wat wil ik? We sluiten aan bij jouw wensen en doelen. Wat ben je van plan? Hoe ga je het plan realiseren.
Kernwaarde Talent:
Waar ben ik goed in? We gaan uit van jouw mogelijkheden. Het leren van nieuwe dingen en uitproberen, gaat in je eigen tempo.
Kernwaarde Kwaliteit:
Samen werken we aan je doelen. Wij zijn er voor je en helpen je als het even niet lukt.
Kernwaarde Respect:
Hoe gaan we met elkaar om en hoe kan jij hier iets in doen? Jouw mening telt.
Kernwaarde Voorspelbaarheid:
De kracht van ons gezinshuis is voorspelbaarheid. Vertrouwde gezichten iedere dag weer. Dit geeft duidelijkheid en rust.