Doelgroep:


In ons gezinshuis bieden wij 24 uur per dag professionele zorg en begeleiding aan jongeren. Dit doen wij in een gezinsomgeving met twee vaste professionele opvoeders. In ons gezinshuis is plaats voor 4 of 5 jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar voor langdurige opvang. De jongeren hebben een middelmatige begeleidingsintensiteit nodig.


De jongeren die wij in ons gezinshuis opvangen, zijn jongeren met autisme en hechtingsproblematiek met/zonder een licht verstandelijke beperking. Wij hebben gekozen voor deze leeftijd en doelgroep, omdat gezien onze ervaring hier onze kracht ligt. Maar ook omdat ervoor deze groep de meeste vraag is naar kleinschalige en huiselijke opvang. Deze jongeren vallen vaak tussen wal en schip, want ze kunnen niet thuis wonen, maar horen ook niet op een woongroep. Dit omdat er te weinig kleinschalige en huiselijke opvang is, worden deze jongeren toch op een woongroep geplaatst terwijl dit niet noodzakelijk en goed is. Het is wel belangrijk dat deze jongeren kunnen functioneren in een gezinsstructuur.