foto gezinshuis
foto gezinshuis
logo (2)
logo (2)
Waarom de naam Gezinshuis Koru?

Koru geeft de kracht van een varenblad weer, die zich elkaar jaar opnieuw ontrolt. Het staat symbool voor een nieuw begin, nieuw leven en nieuwe start. Maar ook voor vrede, rust, persoonlijke groei, positieve verandering en harmonie.

Wat bieden wij?


In ons gezinshuis bieden wij een vervangende gezinssituatie, met een pedagogisch stabiele opvoed- en opgroeiomgeving. Ons gezinshuis is er voor jongeren die een middelmatige begeleidingsintensiteit nodig hebben. Deze jongeren zijn in staat om in een gezinsstructuur te functioneren. Ons gezinshuis ligt centraal in Nijmegen nabij scholen en openbaar vervoer. Wij bieden 24/7 begeleiding, ondersteuning en laten de jongeren hun eigen identiteit ontwikkelen. Wij zijn altijd gericht op een reëel perspectief, zelfstandig wonen (indien mogelijk) of eventueel terugkeer naar ouders.
De jongeren krijgen eerst de tijd om ons te leren kennen en wij hun. Daarna wordt er in samenspraak met de jongeren (met ouders en/of verzorgers) gekeken naar doelen waaraan de jongere wil/ moet gaan werken. Dit wordt op 4 domeinen gedaan: lichaam/geest, wonen/financiën, betekenisvol leven en relaties.


Samen met de jongere wordt er gekeken welke werkwijze passend is. Zelfstandig waar kan en hulp waar nodig. Dan gaan de jongeren werken aan de doelen en wordt er regelmatig geëvalueerd om te kijken waar ze staan.
Door deze manier van werken, zien de jongeren vooruitgang en groei en kunnen ze trots zijn op hun zelf. En werken ze ontwikkelingsgericht aan de toekomst.
Naast het werken aan de doelen is er ook genoeg tijd voor ontspanning, zo hebben wij dieren bij het huis, een moestuin, ruimte om lekker te chillen en hebben wij 1 à 2 per maand een gezamenlijke activiteit bijv. naar de bioscoop, muziekavond, dagje weg enz.


Om de jongeren meer buiten het gezinshuis te laten doen, willen wij een outreachend steunstructuur ontwikkelen. Dit willen wij doen door te zoeken naar vrijwilligers (Buddy’s) die met de jongeren gaan sporten, naar de bioscoop gaan of gaan winkelen enz. Zodat de jongeren een eigen netwerk gaan opbouwen en niet alleen afhankelijk zijn van ons