Onze doelgroep dag- en weekendopvang

 Wij richten ons op jongeren met een::

  • Gedragsstoornis (ADHD, ASS, Hechting)
  •  Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking
  • Jongeren die vallen onder de PGB-regeling
  • Jongeren in de leeftijd  10-18

“Vooruit is het streven” is werkzaam vanuit huis in Nijmegen.